ເຊຍກັນຕໍ່ ເທໃຈໃຫ້ປະເທດໃດທີ່ສຸດ?ຍິນດີກັບ 16 ປະເທດທີ່ເຂົ້າຮອບ.

🇱🇦 ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ສາມາດເຂົ້າສູ່ Top 16 ການປະກວດ Miss Universe 2021. 16 ປະເທດ ທີ່ເຂົ້າຮອບ 16 ຄົນສຸດທ້າຍ ປະກອບມີ

70th Miss Universe.

TOP 16.

FRANCE 🇫🇷 .

COLOMBIA 🇨🇴 .

SINGAPORE 🇸🇬 .

PANAMA 🇵🇦 .

PUERTO RICO 🇵🇷 .

THE BAHAMAS 🇧🇸 .

JAPAN 🇯🇵 .

GREAT BRITAIN 🇬🇧 .

USA 🇺🇸 .

INDIA 🇮🇳 .

VIETNAM* 🇻🇳 .

ARUBA 🇦🇼 .

PARAGUAY 🇵🇾 .

PHILIPPINES 🇵🇭 .

VENEZUELA 🇻🇪 .

SOUTH AFRICA 🇿🇦 .

* ເຂົ້າໂດຍການໂຫວດ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *