ຂ່າວດີ ຮັບພະນັກງານ 100 ຄົນ

ສະບາຍດີ ໝູ່ເພື່ອນທີ່ຮັກແພງ ຖ້າຫາກເຈົ້າກໍາລັງຊອກວຽກຢູ່ແມ່ນໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາຂ້ອຍໄດ້ທີ່ເບີ 02076537997

ໃນການມາສະໝັກແມ່ນບໍລິສັດຈະຈ່າຍຄ່າເດີນທາງໃຫ້ ຕາມລາຄາປີ້ລົດເມ (ສຸງສຸດ 150,000 ກີບ/ຄົນ)

ຫຼື ຜູ້ໃດທີ່ແນະນໍາຄົນມາສະໝັກແມ່ນຈະໄດ້ໂບນັດ 100,000/ຄົນ (ຫຼັງຈາກເຮັດວຽກຄົບ 1ເດືອນ ຈະຈ່າຍໂບນັດ ແລະ ຄ່າເດີນທາງໃຫ້)

ເງື່ອນໄຂການສະໝັກແມ່ນ: ຕ້ອງສັກຢາຄົບ 2 ເຂັມ, ສະໝັກແລ້ວຕ້ອງການພັກຢູ່ຫໍພັກ ແລະ ປະກອບເອກະສານຕາມທີບໍລິສັດກໍານົດໄວ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *