😱😱 ທ່ານ ສາມາດຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ19 ໄດ້ຜ່ານການສຳພັດລະອອງຝອຍຂອງເຊື້ຶອ .

😱😱 ທ່ານ ສາມາດຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ19 ໄດ້ຜ່ານການສຳພັດລະອອງຝອຍຂອງເຊື້ຶອ .

ແລ້ວມາຈັບປາກ,ຕາຫລື ດັງຂອງທ່ານ 🤧🤧🥱🥱

ເພາະເຊື້ອພະຍາດສາມາດຢູ່ໄດ້ຫມົດທຸກບ່ອນ ເຮົາ ບໍ່ສາມາດ ເບີ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ ດັ່ງນັ້ນ ໃຫ້ ທຸກຄົນມີສະຕິ ໃນການ ດຳລົງຊິວິດ.

ໃສ່ຜ້າ ອັດປາກ ດັງ ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ຫມັ່ນລ້າງມື້ ແລະ ອານາໄມ ສະຖານທີ່ ສ່ວນຕົວແລະລວມເປັນປະຈຳ.

(ນີ້ແມ່ນເຫດການຈຳລອງ ພາຍໃນໂຮງຫມໍຊຸມຊົນເມືອງຈຳພອນ ໂດຍນຳໃຊ້ ວັດສະດຸສະທ້ອນແສງ ມາເປັນເຊື້ອພະຍາດ ທີ່ບໍ່ສາມາດເບີ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົົ່າ)

ຊົມຄຼິບ.ຖືກລົບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *