News

ມັນຄືຕາຢ້ານແທ້ເງິນ20ລ້ານປາຍອອກ6ລ້ານປາຍ

ລະວັງແດ່ເດີ ລ່າສຸດ ມື້ນີ້ 9/12/201 ເວລາ 22:50 ນາທີ

😭ມັນຄືຕາຢ້ານແທ້ເງິນ20ລ້ານປາຍອອກ6ລ້ານປາຍ😭📲ແຈ້ງເຕືອນເຂົ້າ/ຮູດບັດຈາກຕ່າງປະເທດ📲❗

ບໍ່ໄດ້ໂອນເງິນອອກໃຫ້ໃຜເລີຍນອກຈາກຄົນຮູ້ຈັກ❗

.

ຜູ້ເສຍຫາຍ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1281208872380607&id=100014745183870

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button