ຊ່ວຍແຊແນ່.! ນາງຫລົງທາງມາ ບໍ່ຮູ້ບ້ານບໍ່ຮູ້ຊື່ ຕອນນີ້ນາງໄຂ້ແຮງ

ໃຜຮູ້ຊ່ວຍແຊແນ່ເດີ.

ໃຜຮູ້ຊ່ວຍແຊແນ່ເດີນາງຫລົງທາງມາ

ບໍ່ຮູ້ບ້ານບໍ່ຮູ້ຊື່ຕອນນີ້ຢູ່ເຮືອນຂ້າພະເຈົ້າເອງຝາກແຊແນ່ເດີຕອນນີ້ນາງໄຂ້ແຮງເຫັນຍ່າງຕາມທາງສະພາບອ່ອນເພຍແຮງຕອນນີ້ກຳລັງເອົາໄປສຸກສາລາບ້ານນາຫລົ້ງ

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *