ສິຖິ້ມນາປະໄຮ່ ໄປເຮັດສວນມັນຕົ້ນກ່ອນເດີ

ແຈ້ງການ : ເຖິິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ບໍລິດສັດລາວທີທີແອວ.

ເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ່ 05/12/2021 ແມ່ນທາງໂຮງງານລາວ ທີທີແອວຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໂນນສົມບູນ ເມືອງ ບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ.

ຮັບຊື້ມັນຕົ້ນດິບ ລາຄາ 920.000 ກີບ/ໂຕ່ນ.

ສິຖິ້ມນາປະໄຮ່ ໄປເຮັດສວນມັນຕົ້ນກ່ອນເດີ “ປີນີ້ ມັນຕົ້ນເປັນລາຄາ”

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *