News

ເມືອງ ປະທຸມພອນຫນັກໜ່ວງ ລ່າສຸດ ຕິດ ທັງຄອບຄົວ

ລ່າສຸດມື້ນີ້ ໃເພົບຜູ່ ຕິດເຂື້ອລາຍໃຫມ່ ທັງຄອບຄົວ ເກືອບ 5 ຊີວີດ ກຳລັງສົ່ງ ຮັກສາໂຕ.

ພິກັດລະບາດແມ່ນ ຫລັກ 40 ເມືອງ ປະທຸມພອນ ແລະ ບ້ານໄດ້ຄຽງ ໃຫ້ລະມັດລະວັງ ແລະອາດຈະຍົກເປັນພື້ນທີ່ສີແດງ.

ຂໍໃຫ້ ປອດໄພທຸກຄົນ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button