ແຈ້ງການ ດ່ວນ ສຳນັກງານຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງທ່າແຂກ.

– ວ່າດ້ວຍ :

1, ໃຜອອກນອກເຮືອນບໍ່ໃສ່ຜ້າປິດປາກດັງ ປັ ບ ໄໝ.

2, ເປີດຮ້ານເກີນໂມງເວລາ.

3, ຕັ້ງວົງ ຊຸ ມ ແຊ ວ ດື່ ມ ເ ຫຼົ້າດື່ມເບຍ.

4, ສວຍໂອກາດກັ ກ ຕຸ ນສິນຄ້າຂື້ນລາຄາ.

5, ການພະ ນັ ນ ທຸກປະເພດລະເ ມີ ດຈັ ບ ປັ ບໄໝ.

ທ່ານມັກບໍ່ປະຕິບັດຕາມເຮັດແທ້ແນ່ນອນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *