ສະຫະລັດອາເມລິກາ 🇺🇸 ຈະມອບວັກຊິນໄຟເຊີ ຈຳນວນ 1,700,000 ໂດສ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ 🇱🇦 ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳເດີ້ 🇺🇸🤝🇱🇦

ສະຫະລັດອາເມລິກາ 🇺🇸 ຈະມອບວັກຊິນໄຟເຊີ ຈຳນວນ 1,700,000 ໂດສ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ 🇱🇦

ໂດຍຜ່ານໂຄງການໂຄແວັກ! ວັກຊິນໄຟເຊີ ແມ່ນຖືກຮັບຮອງໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກ ໃຫ້ສາມາດສັກໄດ້ໃນກຸ່ມຄົນທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີຂຶ້ນໄປ.

ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການໂຄແວັກຂອງພວກເຮົາຄື ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ອົງການຢູນີເຊບ ກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອນຳວັກຊິນນີ້ມາ ສປປ ລາວ ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

ກະລຸນາຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກເຟດບຸກເພສຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຂໍ້ມູນທາງການຈາກລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳເດີ້ 🇺🇸🤝🇱🇦

The United States 🇺🇸 is donating 1,700,000 doses of #Pfizer COVID19 vaccine via COVAX to the Lao PDR! The Pfizer/BioNTech COVID19 vaccine is approved by the WHO for people ages 12 and up.

The United States and the Lao PDR, together with our COVAX partners the World Health Organization (WHO), and UNICEF Laos, are working to get these vaccines to the Lao PDR as soon as possible.

Please watch this Facebook page and official news sources of the Lao PDR government for further updates and information.

Congratulations!🇺🇸🤝🇱🇦

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *