ຂ່າວດ່ວນ ນັກຮຽນ​ນັກສຶກສາ ຄູອາຈານ 75 ຄົນ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ..687 ກໍລະນີ​ ນະຄອນຫຼວງ​ ປະຈຳວັນທີ່​ 08 ທັນວາ​ 2021

1. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 162 ກໍລະນີ (ວິທະຍາຄານ ເຕັກນີກ: 55, ກອງ 205: 21, ກອງ 761: 11),

2. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 75 ກໍລະນີ​ 3. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ56 ກໍລະນີ 4. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 45 ກໍລະນີ.

5. ກໍາມະກອນ ມີ 41 ກໍລະນີ (ບໍລິສັດລົດໄຟ: 4) 6. ພະນັກງານລັດ ມີ 38 ກໍລະນີ 7. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 31 ກໍລະນີ.

8. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 11 ກໍລະນີ 9. ນັດໂທດ/ຜູ້ຕ້ອງຫາ ມີ 2 ກໍລະນີ (ຄ້າຍຄູມ ້ຂັງຫນອງແປນເຫນືອ: 1) 10. ພະນັກງານຂະແຫນງສາທາ ມີ 1 ກໍລະນີ (ພະນັກງານໄມທີ່ໂຮງຫມໍແມ່ ແລະ ເດັກ: 1).

11. ນັກບວດ ມີ 1 ກໍລະນີ (ຈົວຈາກວັດປ່າເປົ້າ) 12. ຫວ່າງງານ ມີ 137 ກໍລະນີ (ຜູ່ເຖົ້າ: 9) 13. ເດັກ ມີ 32 ກໍລະນີ 14. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 7 ກໍລະນີ 15. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 48 ກໍລະນີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *