ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 11 ກໍລະນີ.

1. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 60 ກໍລະນີ (ກອງ 205: 43)

2. ພະນັກງານລັດ ມີ 7 ກໍລະນີ.

3. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 52 ກໍລະນີ.

4. ພະນັກງານຂະແຫນງສາທາ ມີ 2 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍ 3. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 38 ກໍລະນີ ມິດຕະພາບ)

5. ກໍາມະກອນ ມີ 35 ກໍລະນີ (ກໍາມະກອນລາງລົດໄຟດົ່ງໂມ.

6. ໂຮງງານ ມີ 3 ກໍລະນີ (ໂຮງງານເຫຼັກ: 2) ສີ: 3)

7. ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ມີ 1 ກໍລະນີ (ບ້ານທົ່ງປົ່ງ)

8. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 24.

9. ຫວ່າງງານ ມີ 85 ກໍລະນີ (ຜູ່ເຖົ້າ: 2). ກໍລະນີ.

10. ເດັກ ມີ 15 ກໍລະນີ.

11. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 20.

12. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 9 ກໍລະນີ ກໍລະນີ (ສູນຝຶກສີມີຫ້ວຍຫົງ: 6, ບໍລິສັດເບຍລາວ: 1, ລັດ.

13. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 76 ກໍລະນີ ວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ: 2)

14. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 11 ກໍລະນີ.

15. ນັກບວດ ມີ 11 ກໍລະນີ ແລະ ສັງກະລີວັດ ມີ 1 ກໍລະນີ : (ວັດປ່າສະພັງເມີກ: 7 ກໍລະນີ ແລະ ວັດສ່ວນກ້າ: 4 (ນັກ ບວດ: 3).

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *