ແຊຣເອົາບຸນ! ສຳລັບ ໃຜເປັນລິດສີດວງ (ອອກຢູ່ນອກ) ຕົ້ມກິນ 2-3 ມື້ ເຫັນຜົນແທ້ 100%

ສຳລັບໃຜທີ່ເປັນລິດສີດວງ (ອອກຢູ່ນອກ) ລອງເອົາໝາກນີ້ຕົ້ມກິນ ກ່ອນຕົ້ມກິນຕ້ອງເອົາຜ້າຫໍ່ ບໍ່ຮູ້ຢູ່ລາວມີຕົ້ນນີ້ບໍ່ແລະ ຊື່ແນວໃດ ກິນ 2-3 ມື້.

ຈະເຫັນຜົນດີ ຕົ້ມເທື່ອ 2-3 ພວງ ກັບນໍ້າລິດເຄີ່ງ ຕົ້ມໃຫ້ຟົດ 10-15 ນາທີ ກິນມື້ ກິນມື້ 3-4 ຈອກຫຼັງອາຫານ ແຊຣຕໍ່ໆເອົາບຸນນຳກັນເດີ້.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *