ເລີ່ມເຮັດຄືຫວຽດນາມ

ເລີ່ມເຮັດຄືຫວຽດນາມແລ້ວເດີແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ເຂດຂອງພວກເຮົາ ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 19:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຫ້າມສັນຈອນຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ທຸກຄົນເຂົ້າເຮືອນເຂົ້າຊານໝົດ .

ຫ້າມອອກນອກເຮືອນເດັດຂາດ ເພື່ອສະກັ້ນກັດການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ19.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *