ມື້ເປີດສົກຮຽນໃຫມ່

ມື້ເປີດສົກຮຽນໃຫມ່ ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ ກາຍເປັນໂຕລິງ.

ວັນທີ 1 ກັນຍາ ເປັນມື້ເປີດສົກຮຽນໃຫມ່ຂອງຈີນ,

ຍ້ອນເປັນຫ່ວງເປັນຍາຍລູກທີ່ເຂົ້າຮຽນ ອະນຸບານ ຫລື ຊັ້ນປະຖົມໃຫມ່ ຜູ້ປົກຄອງໄດ້ ລັກເປິ່ງລູກຂອງໂຕນຢູ່ນອກກຳແພງ,

ໃນໂລກດຽວກັນ ຄວາມຮັກຂອງພໍ່ແມ່ອາດຈະຄືກັນເນາະ ຢູ່ຕ່າງປະເທດມີກໍລະນີແບບນີ້ບໍ?

.

.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *