News

ສະບາຍດີມື້ນີ້ ມີເລື່ອງມາເລົ່າຂ້ອຍເຫັນອ້າຍອັນຫນື່ງບໍ່ຮູ້ຊື່ລາວ.

ສະບາຍດີມື້ນີ້ ມີເລື່ອງມາເລົ່າຂ້ອຍເຫັນອ້າຍອັນຫນື່ງບໍ່ຮູ້ຊື່ລາວ.

ຂ້ອຍເຫັນລາວມາເລາະຂາຍກະໂຖດອກໄມ້ ຊຸກລໍ້ມາ ເອື້ອຍຂ້ອຍກາເລີຍຊື້ຊວ່ຍ ຖາມລາວວ່າລາຄາເທົ່າໃດລາວວ່າ35ພັນ ເອື້ອຍຂ້ອຍກາເລີຍຊື້ຊວ່ຍ2ຫນ່ວຍ .

ລະເອົາເງີນໃຫ້ລາວກີນນ້ຳກີນໃນ ເບີ່ງຊົງລາວບໍ່ຄ່ອຍມີແຮງເລີຍ ສຽງກາບໍ່ຄ່ອຍມີ ຂ້ອຍກາເລີຍຖາມລາວວ່າມາແຕ່ໃສ .

ລາວວ່າເລາະ ໄປທົ່ວເມືອງຫາຍຊາຍຟອງນີ້ແລ ບາງມື້ກາໄດ້ຂາຍບາງມື້ ກາບໍ່ໄດ້ຂາຍ ລາວບໍ່ມີລູກມີເມີຍ ລາວເປັນຄົນດຸຫມັ່ນສູ້ຊິວິດ ..

ເລາະຕາກແດດທຸກມື້ ຂ້ອຍຖາມລາວວ່າລາວເຮັດເອງຫລືລາວຮັບນຳຂະເຈ້າມາ ລາວບອກລາວຮັບຂະເຈ້າມາລາວໄດ້ກຳໄລແຕ່ຫນ່ວຍຫນື່ງ2ພັນກີບ ເບີດມື້ລາວຍ່າງເລາະຂາຍ .

ຜູ້ໃດກາຍໄປຫລືພົບເຫັນກາຊື້ຊ່ວຍລາວແນ່ ອີ່ໂຕນລາວ🥺

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button