ຂໍອອກຈາກກຸ້ມກອ່ນເດີ.ຂອບໃຈນຳຫົວຫນ້າກຸ້ມທີໄດ້ສ້າງກຸ້ມນີຂື້ນມາເພືອເຮົາສອງໄດ້ພົບກັນ

ຂໍອອກຈາກກຸ້ມກອ່ນເດີ.ຂອບໃຈນຳຫົວຫນ້າກຸ້ມທີໄດ້ສ້າງກຸ້ມນີຂື້ນມາເພືອເຮົາສອງໄດ້ພົບກັນ

ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາທັງສອງຮຽນຮູ້ໃຈກັນຂອບໃຈຈິ່ງໆແລະ

ຂໍໃຫ້ເພືອນໃນກູ້ມຈົງໂຊກດີພົບຮັກຈິ່ງແລະເປັນຮັກທີຫມັ້ນຄົງ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *