News

ຄຸມຂັງຊົ່ວຄາວ ຫ້ອງຕໍາຫຼວດ ຜູ້ຖືກຫາ + 237 ຄົນ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ປະຈຳວັນທີ່​ 26 ​ ພະຈິກ 2021 ຕາມສະຖານທີ່ : ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ 856 ກໍລະນີ​ ຢູ່​ນະຄອນ​ຫຼວງວຽງຈັນ.

1. ຜູ້ຖືກຫາ ມີ 237 ກໍລະນີ (ຄຸມຂັງຊົ່ວຄາວ ຫ້ອງຕໍາຫຼວດ) 2. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 73 ກໍລະນີ. 3. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 49 ກໍລະນີ ່່

4. ໂຮງງານ ມີ 44 ກໍລະນີ (ໂຮງງານເບຍລະໄນເພັດ: 19 ່ , ໂຮງງານເກີບເດັuວ: 17, ໂຮງງານຕັດຫຍິບທ່າມວ່ງ: 2, ໂຮງງານ CKL: 2, ໂຮງງານ TSB LAO: 1).

5. ກໍາມະກອນ ມີ 37 ກໍລະນີ ່6. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ ່33 ກໍລະນີ (ບໍລິສັດແປັບຊີ: 3, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ, ່ລາວ: 2, ບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມ: 2, ການບິນລາວ: 1)

7. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 26 ກໍລະນີ8. ພະນັກງານລັດ ມີ 22 ກໍລະນີ9. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 19 ກໍລະນີ.

10. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 13 ກໍລະນີ (ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄຸມຂັງຊົ່ວຄາວ: 1)11. ໂຮງແຮມ,ຮ້ານອາຫານ ມີ 6 ກໍລະນີ (ໂຮງແຮມລາວ ພາຊ້າ: 3)12. ຊາວນາ-ຊາວສວນ ມີ 5 ກໍລະນີ.

13. ພະນັກງານສາທາ ມີ 3 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍມິດຕະພາບ: 1: ໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ: 1 ແລະ ສຸກສາລາສິມມະໂນ: 1).14. ດັດສ້າງ ມີ 2 ກໍລະນີ (ຄຸມຂັງຊົ່ວຄາວ ຫ້ອງຕໍາຫຼວດ)

15. ນັກບວດ ມີ 1 ກໍລະນີ (ອີໄລເຫນືອ)16. ຫວ່າງງານ ມີ 194 ກໍລະນີ (ຜູ້ເຖົ້າ: 15)17. ເດັກ ມີ 34 ກໍລະນີ18. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 46 ກໍລະນີ19. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 48 ກໍລະນີ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button