News

ສາລະພັດປະໂຫຍດ..!! ແຈກສູດນ້ຳຢາລ້າງຖ້ວຍດ້ວຍ ໝາກນາວ ແບບງ່າຍສະບາຍເງິນໃນກະເປົ໋າ

ແຊເກັບໄວ້
ແຈກສູດນ້ຳຢາລ້າງຈານສູດ ຫມາກນາວ
1.ຫມາກນາວ 2 ກິໂລ
2.N70 1 kg.

3.ຜົງຟອງ
4.ສານກັນເສຍ 13 cc
5.ເກືອ 0,5-0,8 ກິໂລ
ວິທີການ.

-ນຳຫມາກນາວ ບີບເອົາແຕ່ນ້ຳ ແລ້ວຕອງໃຫ້ລະອຽດນຳໄປຕົ້ມ ຟົດແລ້ວປົງລົງ
-ແບ່ງນ້ຳສະອາດ 10 ລິດ ໃສ່ສານເພີ່ມຟອງ
-ນຳ N 70 ແລະເກືອ ມາປະສົມກັນ ຄົນຈົນລະລາຍ ເປັນເນື້ອສີຂາວ(ພາຊະນະໃຊ້ຄົນຕ້ອງແຫ້ງ)

– ເມື່ອ N 70 ແລະ ເກືອ ເຂົ້າກັນດີແລ້ວ ນຳນ້ຳຫມາກນາວລົງໄປ ຄົນ ແລະເຕີມນ້ຳທີ່ມີສານເພີ່ມຟອງ
ຄົນໃຫ້ທຸກຢ່າງເຂົ້າກັນ ກໍລະນີ ຢາກເກັບໄວ້ດົນສາມາດ ໃສ່ສານກັນບູດໄດ້.

#ເທົ່ານີ້ທ່ານກໍຈະໄດ້ ນ້ຳຢາລ້າງຈານໄວ້ໃຊ້
ຂາຍ N 70 ແບບສົ່ງ ແລະຍ່ອຍ 02022233817

ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button