ທ່ານເຄີຍຄິດ ແລະ ຝັນບໍ? ວ່າຄົນຕໍ່ໄປອາດເປັນທ່ານ.

ທ່ານເຄີຍຄິດ ແລະ ຝັນບໍ? ວ່າຄົນຕໍ່ໄປອາດເປັນທ່ານ.

ທີ່ມາຮັບເງີນລາງວັນຖືກຫວຍ 400-800 ລ້ານກີບ.

ລາງວັນຊື້1,000ກີບ

👉1ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000ກີບ,

👉2ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 60,000ກີບ,

👉3ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 500,000ກີບ,

👉4ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000,000ກີບ,

👉5ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 40,000,000ກີບ,

👉6ໂຕລຽງ ໄດ້ຮັບ 400,000,000ກີບ

ຂໍໃຫ້ທ່ານໂຊກດີ. ສາທຸ ສາທຸ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *