ເກິດເ ຫ ດ ເ ມົ າ ຢ າ ບ້ າ ແ ລ້ ວ ຫຼ ອ ນ ຈູດເຮືອນພໍ່ແມ່ໄໝ້ໝົດຈຳນວນ 2 ຫຼັງ

ເກິດເຫດເ ມົ າ ຢ າ ບ້ າ ແລ້ ວ ຫຼ ອ ນ ຈູ ດເຮືອນພໍ່ແມ່ໄໝ້ໝົດຈຳນວນ 2 ຫຼັງ.

ຢາ ບ້າ ເ ປັນ ເຫດສັງເກດໄດ້ ເກິດເຫດເມົາ ຢ າ ບ້າ ແລ້ວຫຼອນ ຈູດເຮືອນພໍ່ແມ່ໄໝ້ໝົດຈຳນວນ 2 ຫຼັງ ທີ່ບ້ານແກ້ງກອກເໜືອ ໜ່ວຍທີ 5 ຄຸ້ມສະພານຫລວງ ເມືອງຈຳພອນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ວັນທີ 22/11/2021.

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຜູ້ເສຍຫາຍ…

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *