ເມືອນ້ຳມັນຂາດປໍ້ຳ ຈົນໄດ້ຍາດຊີງກັນໃສ່ ໂຄວິດຢ້ານ ຢ້ານແຕ່ບໍ່ໄດ້ນ້ຳມັນຫລາຍກ່ວາວ່າຊັນ ເທດສະບານເມືອງຊຳໃຕ້ (ວັນທີ 22/11/2021)

ເມືອນ້ຳມັນຂາດປໍ້ຳ ຈົນໄດ້ຍາດຊີງກັນໃສ່ ໂຄວິດຢ້ານ ຢ້ານແຕ່ບໍ່ໄດ້ນ້ຳມັນຫລາຍກ່ວາວ່າຊັນ ເທດສະບານເມືອງຊຳໃຕ້ (ວັນທີ 22/11/2021)

#ເທດເມືອງຊຳໃຕ້ ແຂວງຫົວພັນ 22/11/2021 ເມື່ອນ້ຳມັນມາຮອດກໍຈະປະມານນີ້.(ຮັກສາໄລຍະຫ່າງແດ່ເດີພີ່ນ້ອງເອີຍ)#ບໍ່ຍ້ານດອກໂຄວິດ ຍ້ານແຕ່ບໍ່ໄດ້ນ້ຳມັນຫລາຍກ່ວາ.

ຈັງໃດກໍ່ຊ່ວຍຮັກສາໄລະຍະຫ່າງແດເດີ້ພີ່ນ້ອງ.

ຈາກ: sbp ສາຍຮາໆ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *