ໂຄວິດ ມີທ່າອຽງເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະມື້ ສ້າງຄວາມກັງວົນຫຼາຍໃຫ້ປະຊາຊົນບາວ

ສະພາບຕົວເລກ ລາຍງານການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ 19 ມີທ່າອຽງ ເພີ້ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະມືພ້ອມທັງມີການຂະຫຍາຍອອກເປັນວົງກ້ວາງຢູ່ໃນຫຼາຍແຂວງທົ່ວປະເທດ, (ຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ໃນມື້ວານນີ້921 ຖ້າທຽບໃສ່ຈໍານວນຕົວຢ່າງທີ່ກວດທັງໝົດ 5,259 ຖືວ່າກວມເຖິງ 17%)

ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສ້າງຄວາມກັງວົນແກ່ປະຊາຊົນໃນທົ່ວສັງຄົມ, ດັ່ງນັ້ນເພື່ອເປັນການສະກັດກັ້ນພະຍາດບໍ່ໃຫ້ມີການຂະ ຫຍາຍເປັນວົງກ້ວາງອອກໄປຕື້ອີກພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ມີສະຕິລະມັດລະວັງ ແລະ ມີຄວາມ ຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດມາດຕະການບໍ່ວ່າຈະເປັນການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງ ຄົມ ແລະມາດຕະການປ້ອງກັນໂຕເອງຢ່າງຄົບຖ້ວນແລະຮັດກຸມທີ່ສຸດ

ເພາະສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ ທົ່ວສັງຄົມໃນ ປະຈຸບັນນີ້ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າຜູ້ໃດ ຕິດເຊື້ອຫຼືບໍ່ຕິດ ເຊື້ອການ 13ອອກຈາກເຮືອນໄປພົບກັບຄົນອື່ນແມ່ນຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງ ຖ້າຫາກພວກເຮົາ ບໍ່ເຄັ່ງຄັດໃນການປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆແມ່ນຈະມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຕິດເຊື້ອຈາກຜູ້ອື່ນແລ້ວນຳມາແຜ່ເຊື້ອໃຫ້ແກ່ຄົນໃນຄອບຄົວ,

ຜ່ານມາແມ່ນມີຫຼາຍຄອບ ຄົວທີ່ມີຜູ້ສູງອາຍຸໃນເຮືອນທີ່ບໍ່ໄດ້ໄປເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ ໄປພົວພັນກັບຄົນພາຍນອກ ແຕ່ເປັນຜູ້ຕິດ ເຊື້ອ ແລະ ມີອາການໜັກ ເພາະມີສະມະຊິກໃນຄອບຄົວມີການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນ ກັບຄົນພາຍນອກ ແລ້ວ ຕິດເຊື້ເຂົ້າມາໃນຄອບຄົວ

ແຕ່ອົງການ ພະຍາດຈະມາສະແດງອອກນໍາຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນຄອບຄົວ (ຜູ້ອາຍຸສູງ, ມີຜູ້ພະຍາດປະຈໍາຕົວ, ຜູ້ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບວັກຊິນ).

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *