ໂອຍນໍຄືບີບຫົວໃຈແທ້ເດເສຍໃຈນຳ

ໂອຍນໍຄືບີບຫົວໃຈແທ້ເດເສຍໃຈນຳເນີມືງ ສຸລີໄຊ ໄຊຍະຈັກ ສູ້ໆຂໍໃຫ້ແມ່ໄປດີເດີໂຄວິດມັນຄືເຮັດຄັກແທ້ເດ🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣ໃຜວາໂຄວິດບໍ່ເປັນຕາຢ້ານ🤣🤣🤣🤣🤣

ລັບໃຫ້ສະບາຍເດີແມ່ເຖີງວ່າລູກຊິບ່ໄດ້ເມືອຫາລູກຈະຈົດຈຳບົດຮຽນທີ່ແມ່ສອນລູກມາຈົນໃຫຍ່ຂ່ໃຫ້ແມ່ລັບສະບາຍເດີແມ່ເອີຍລູກຈ່ະຈົດຈຳຄຳແມ່ທີ່

ສອນລູກມາແມ່ຈ່ະຍູ່ໃນດວງໃຈຂອງລູກສະເຫມີເດີແມ່ເກີດຊາດນ້າຂ່ມາໃຫ້ເປັນຄອບຄົວກັນຄືເກົ່າເດີແມ່ລັບໃຫ້ສະບາຍເດີແມ່ບ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງຫຍັງລູກຈ່ະຕັ້ງໃຈຮ່ຳຮຽນໃຫ້ຈົບຄຳທີ່ແມ່ສອນລູກມາ

ເສຍໃຈເດແມ່ທີ່ລູກບ່ໄດ້ກັບໄປຫາແມ່ນະຂ່ໃຫ້ແມ່ຂື້ນສະຫວັນຊັ້ນຟ້າເດີແມ່ ແມ່ຈ່ະຍູ່ໃນດວງໃຈຂອງລູກສະເໜີເດີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *