ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ ໂຮງແຮມ ວິນລາ ສັນຕິ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ແຈ້ງຂ່າວ!!!

ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ ໂຮງແຮມ ວິນລາ ສັນຕິ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ພະນັກງານດັບເພີງຢູ່ໃນບ່ອນເກີດເຫດແລ້ວ, ຍັງບໍ່ຮູ້ສາເຫດຂອງໄຟໄໝ້.

ອາຄານວິນລ່າສັນຕິ ເປັນອາຄານ ປະຫວັດສາດ ທີຄວາມໝາຍຂອງນະຄອນຫຼວງພະບາງອີກແຫ່ງໜຶ່ງ.

, ແລະມີຄວາມໝາຍຂອງລາດຊະວົງລາວຫຼວງພະບາງ.

ທີມງາມແອໂຣລາວ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປອດໄພ ແລະ ອາຄານໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

#ຂ່າວລາວ
#ສະຫລູບຂ່າວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *