ຂ້ອຍເສຍໃຈທີ່ສຸດ…😭ໃນມື້ທີ່ຂ້ອຍລໍາບາກທີ່ສຸດ…

ຂ້ອຍເສຍໃຈທີ່ສຸດ…😭ໃນມື້ທີ່ຂ້ອຍລໍາບາກທີ່ສຸດ…

ບໍ່ມີໃຜຍືນມືເຂົ້າມາຊ່ວຍຂ້ອຍຈັກຄົນ…ຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ບອກຕົວເອງວ່າ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງແລະອົດທົນບໍ່ໃຫ້ທໍ້ຖອຍ…

ພະຍາຍາມສ້າງຕົນເອງບໍ່ໃຫ້ເປັນພາລະຂອງໃຜ ບໍ່ຄາດຫວັງກັບໃຜ ນັບແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຂ້ອຍສິບໍ່ຍອມແພ້ກັບປັນຫາຕ່າງໆ ບໍ່ໂທດໃຜ ບໍ່ໂທດຕົນເອງອີກແລ້ວທີ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ເຖີງເຮົາສິບໍ່ມີຖານະຄືຄົນອື່ນ.

ບໍ່ລໍ້າລວຍຄືຄົນອື່ນ ແຕ່ສີ່ງທີ່ຂ້ອຍຈະເຮັດໃນຄັ້ງໜ້ານີ້ ຂ້ອຍສິເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ລຸ້ນນ້ອງໃນການເສຍສະຫລະເຮັດເພື່ອສັງຄົມໂດຍບໍ່ຫວັງສີ່ງຕອບແທນໃດໆ

ສີ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄືຄວາມສຸກໃຈກະພໍ…ຈົບ✌

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.