News

ນາຍົກສັ່ງການດ່ວນ! ແຈ້ງດ່ວນພະນັກງານໃດຂູດຮິດເອົາເງິນ ແລະ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຈະປາບໃຫ້ກ້ຽງ;

ຊົມເຊີຍຢ່າງສຸດໃຈ! 👏👏👏 ສະດຸ້ງທົ່ວສະພາເລີຍ! 👍


ນາຍົກແລະຄະນະລັດຖະບານ ໄຟຂຽວເຕັມທີ່ ປາບພະນັກງານ ທີ່ຂູດຮີດ ປະຊາຊົນ ແລະ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ!

ແຈ້ງມາເລີຍ 1516

ເບິ່ງຄຣິບໄດ້:

ຂໍ້ມູນມາຈາກ:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button