ມຊ ກຽມສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາຜ່ານລະບົບອອນລາຍ 25 ພະຈິກນີ້.

ມຊ ກຽມສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາຜ່ານລະບົບອອນລາຍ 25 ພະຈິກນີ້.

ທ່ານ ຮສ.ດຣ ຄຳຜົງ ນາມມະວົງມີໄຊ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານວິຊາການໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນວັນທີ 18 ພະຈິກ 2021 ນີ້ວ່າ: ຍ້ອນສະພາບການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ ມຊ ໄດ້ຫັນປ່ຽນຈາກການສອບເສັງແບບເຊິ່ງໜ້າ ມາເປັນການສອບເສັງຜ່ານທາງລະບົບອອນລາຍ,

ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ມຊ ມີຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານໃນການຈັດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນໃນສົກສຶກສາ 2021-2022 ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ໂດຍໄດ້ມີການກະກຽມຄວາມພ້ອມຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການກະກຽມລະບົບສອບເສັງ ໂດຍໃຊ້ໂປຣແກມ Google Form.

ການຈັດວາງອະນຸກຳມະການເຂົ້າແຕ່ລະໜ້າວຽກລະອຽດ ເພື່ອແບ່ງໜ້າທີ່ໃນການຄວບຄຸມແຕ່ລະຈຸດ, ແຕ່ລະຫ້ອງໃນການສອບເສັງ, ໄດ້ສ້າງລະບຽບການຕ່າງໆກ່ຽວກັບການສອບເສັງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ, ຝຶກອົບຮົມກຳມະການຜູ້ຍາມຫ້ອງເສັງ, ກຳມະການກາງເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈລະບົບ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມຫ້ອງສອບເສັງໄດ້ຖືກຕາມລະບຽບທີ່ໄດ້ວາງອອກ.

ພ້ອມນັ້ນ ຍັງໄດ້ມີການກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ນັກສອບເສັງໂດຍການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບວິທີການສອບເສັງໃຫ້ນັກສອບເສັງໄດ້ຮັບຊາບຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງເວບໄຊ

http://entrance.nuol.edu.la ແລະເຟດບຸກ ຂ່າວສາານ ມຊ NUoL News ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ທັນການ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *