ຂ່າວດີ ແຊບອກຕໍ່ ຖ້າໃຜຕິດໂຄວິດ

ນີ້ເດີຢາປີ່ນປົວ ພະຍາດໂຄວິດ ຖ້າໃຜຕິດໂຄວິດ

ກິນຢາສາມຢ່າງນີ້ດີປານປິດຖີ້ມ ບໍ່ເກີນສາມມື້ ກິນຢ່າງລະເມດ.

ສາມເວລາຕໍ່ມື້ຈົບເລີຍ..

ນີ້ເດີຢາປີ່ນປົວ ພະຍາດໂຄວິດ ຖ້າໃຜຕິດໂຄວິດ ກິນຢາສາມຢ່າງນີ້ດີປານປິດຖີ້ມ ບໍ່ເກີນສາມມື້ ກິນຢ່າງລະເມດ ສາມເວລາຕໍ່ມື້ຈົບເລີຍ..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *