ອີ ກ ແ ລ້ ວ, ເ ຫ ດ ຍິ ງ ກັ ນ,

🔥ດ່ວນ….ເ ຫ ດ ຍິ ງ ກັ ນ ອີກແລ້ວຢູ່ເຂດບ້ານສີສະຫວາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຖື ກ ຍິ ງ 3 ນັດທາງຫຼັງ ບ າ ດ ເຈັ ບ ສ າ ຫັ ດ,

ສ່ວນລາຍລະອຽດແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງສືບສວນສອບສວນ, ຈຶ່ງຈະແຈ້ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.

🚨ໄປໄສມາໄສກໍ່ໃຫ້ລະວັງກັນເດີທຸກຄົນ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.