News

ປະກາດລາວມານໍາຫາລູກ

ປະກາດລາວມານໍາຫາລູກ ລາວຢູ່ບ້ານຫ້ວຍເງິນ ເມືອງຈໍາປາສັກ ແຂວງຈໍາປາສັກ.

ຊື່ ພໍ່ວັນດີ ອິນທະເສນນໍາຫາລູກຊາຍ ຊື່ ຕ້າ ອາຍຸ 6ປີ ຕອນນີ້ຖ້າໃຜຮູ້ຈັກລາວ ແລະ ລູກລາວ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button