ແຈ້ງການ…!!! ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສະບັບໃໝ່ລ່າສຸດ)

ແຈ້ງການ : ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ຮຽນ : – ບັນດາທ່ານ ຫົວຫນ້າຫ້ອງການ, ຫົວຫນ້າກົມ, ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນ, ສໍານັກພິມສຶກສາແລະກິລາ ແລະ ສູນຕ່າງໆ.

– ທ່ານ ອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລ 4 ແຫ່ງ – ທ່ານ ຫົວຫນ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

– ທ່ານ ປະທານສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ– ທ່ານ ຜູ້ອໍານວຍການສະຖານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

ເລື່ອງ: ການສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຂອງຂະແຫນງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 15 ພະຈິກ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ້ມນີ້:

.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *