ແຂວງ ຫົວພັນ

ຮຽນ: ຫົວຫນ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫົວພັນ

ຂະແຫນງຄວບຄຸມພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ເລື່ອງ: ລາຍງານຈໍານວນຄົນທີ່ກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂກວິດທີ່ພົບເຊື້ອ ( Positive ) ແລະ ບໍ່ພົບເຊື້ອ.

່ ( Negative ) ຢູ່ໂຮງຫມໍແຂວງຫົວພັນ. ໂຮງຫມໍແຂວງຫົວພັນຂໍລາຍງານຜົນກວດຜູ້ທີ່ມີກໍລະນີສົງໄສພະຍາດໂກວິດ 19 ເວລາ 8ໂມງ00 ຫາ 13 ໂມງ00 ຂອງວັນທີ 16 ເດືອນ 11 ປີ 2001 ມີດັ່ງນີ້:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *