ມື້ນີ້ ເ.ດັ.ກ ນ້.ອ.ຍ ຕິດເພີ່ມໃຫມ່ 13 ຄົນ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ການຕິດເຊື້ອປະຈຳວັນທີ 15/11/2021 ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ . ຕາມສະຖານທີ່ : ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ. 490 ກໍລະນີ, . ເຊີ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້່:່

1. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 60, ່ ກໍລະນີ ( ສະຖານີລົດໄຟລາວ-ຈີນ: 30, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງ, ່ປະເທດ/ສໍານັກງານໃຫຍ່: 3, ທະນາຄານສົ່ງເສີມ: 1, ບໍລິສັດ ່ ພີເອັດ: 3, ບໍລິສັດສຸວັນນີ: 1, ການບິນລາວ: 1) ່

2. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 41 ກໍລະນີ​ 3. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 25 ກໍລະນີ ່ 4. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 15 ກໍລະນີ

5. ພະນັກງານລັດ ມີ 9 ກໍລະນີ ່ 6. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 6 ກໍລະນີ (ປກສ ປອ້ງກັນທິຕັ້ງ: 2)7. ໂຮງງານ ມີ 5 ກໍລະນີ (ໂຮງງານເຫຼັກ: 3, ໂຮງງານໄອຊິນ: 1) ່

8. ຂະແຫນງສາທາ ມີ 3 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍມິດຕະພາບ: 2) 9. ພະນັກງານຮ້ານນວດ/ເສີມສວຍ/ສະປາ ມີ 1. ກໍລະນີ 10. ພະນັກງານໂຮງແຮມ,ຮ້ານອາຫານ ມີ 1 ກໍລະນີ (ຮ້ານເອັມເຄ)

11. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 12 ກໍລະນີ 12. ກໍາມະກອນ ມີ 9 ກໍລະນີ ່_13. ຫວ່າງງານ ມີ 67 ກໍລະນີ (ຜູ່ເຖົ້າ: 8)14. ເດັກ ມີ 13 ກໍລະນີ _15. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 6 ກໍລະນີ 16. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 19 ກໍລະນີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *