ແຈ້ງຂ່າວ ສະບາຍດີ​ບັນດານັກຂັບຂີ່ທີ່ນຳໃຊ້ທາງດ່ວນທຸກໆທ່ານ!

ແຈ້ງຂ່າວ ສະບາຍດີບັນດານັກຂັບຂີ່ທີ່ນຳໃຊ້ທາງດ່ວນທຸກໆທ່ານ!

ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ຈະໄດ້ເປີດເສັ້ນທາງສັນຈອນລະຫວ່າງສະຖານີບ້ານບົວ ແລະ ສະຖານີສະກ້າໃຫ້ກັບສູ່ສະພາບປົກກະຕິ, ບັນດາທ່ານທີ່ຕ້ອງການເດີນທາງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄປຫາວັງວຽງ

ແມ່ນສາມາດຂັບຂີ່ຈາກສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄປຫາສະຖານີວັງວຽງໂດຍບໍ່ຕ້ອງລົງສະຖານີບ້ານບົວ ແລ້ວຂຶ້ນສະຖານີສະກ້າອີກຕໍ່ໄປ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດານັກຂັບຂີ່ທຸກທ່ານຮັບຊາບ…

ຂໍໃຫ້ບັນດານັກຂັບຂີ່ທຸກທ່ານຮັກສາກົດລະບຽບໃນການຂັບຂີ່ ແລະ ຂໍໃຫ້ເດີນທາງດ້ວຍຄວາມປອດໄພ.

ທາງດ່ວນວຽງຈັນຫາວັງວຽງຍິນດີໃຫ້ບໍລິການ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *