ສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານຫລັກ20 ເມືອງຄຳເກີດ ຈະເປີດການບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍສານ.

ວັນທີ15.11.2021ສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານຫລັກ20 ເມືອງຄຳເກີດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຈະເປີດການບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍສານ.

ດັ່ງນັ້ນຖ້າທ່ານຜູ້ໂດຍສານຢາກເດີນທາງຫລັກ20 -ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສະຖານີຕະລາດແສນອຸດົມ.

ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຫລັກການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ 19.

ໃສ່ຜ້າອັດປາກ ວັດແທກອູນນະພູມສີດຢາຂ້າເຊຶ້ອກ່ອນຂຶ້ນລົດເດີນທາງ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *