ພະນັກງານທະຫານ ມີ 40 ກໍລະນີ

ວິເຄາະ​ຂໍ້ມູນ​ ຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະຈຳວັນທີ່ 14 ພະຈິກ 2021 ລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້ :

1. ໂຮງງານ ມີ 112 ກໍລະນີ (ໂຮງງານຕັດຫຍິບມາຢາເຫັນ ບ້ານພະຂາວ: 110, ໂຮງງານ Mascot: 1, ໂຮງງານລາວຢາມາຄິ: 1)

2. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 40 ກໍລະນີ (ໂຮງຮຽນທິດສະດີການເມືອງ ກອງທັບ: 9) 3. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 31 ກໍລະນີ ່

4. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 27 ກໍລະນີ _(ບໍລິສັດສຸວັນນີການຄ້າ: 4, ການບິນລາວ: 2, ທະນາຄານ JDB: 1, ່ທະນາຄານການຄ້າ: 1, ທະນາຄານໃຕ້ຫົວນ:1).

5. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 25 ກໍລະນີ 6. ພະນັກງານລັດ ມີ 11 ກໍລະນີ 7. ພະນັກງານຮ້ານນວດ/ເສີມສວຍ/ສະປາ ມີ 7 ກໍລະນີ

8. ພະນັກງານໂຮງແຮມ,ຮ້ານອາຫານ ມີ 3 ກໍລະນີ (ຮ້ານເອັມເຄ: 1).9. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 5 ກໍລະນີ ່ 10. ຂະແຫນງສາທາ ມີ 4 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍ 103: 2) ່

11. ສະຖານທູດ ມີ 2 ກໍລະນີ (ສະຖານທູດໄທ ແລະ ສະຖານທູດອິນໂດເນເຊຍ) 12. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 18 ກໍລະນີ

13. ກໍາມະກອນ ມີ 33 ກໍລະນີ (ແຄ້ມກໍ່ສ່າງ ຄວສ, ບ້ານວັດນາກ: 8) ່14. ຫວ່າງງານ ມີ 94 ກໍລະນີ (ຜູ້ເຖົ້າ: 3) 15. ເດັກ ມີ 20 ກໍລະນີ 16. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 16 ກໍລະນີ 17. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 41 ກໍລະນີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *