ດ່ວນໆ ຈັບໄດ້ ຄົນ ຈີນລັກລອບເຂົ້າລາວ .

ດ່ວນໆ ຈັບໄດ້ ຄົນ ຈີນລັກລອບເຂົ້າລາວ.

ເຂົ້າເມືອງແບບຜິດກົດຫມາຍຢູ່ຊາຍແດນລາວ-ມຽນມາແຕ່ສຸດທ້າຍກະໄປບໍ່ຫຼອດ

ວັນທີ່ 13 ພະຈິກ 2021 ໄດ້ອ້າຍນ້ອງທະຫານຊາຍແດນ122 ໄດ້ສະກັດຈັບຄົນຈີນ.

ຖືກອ້າຍນ້ອງທະຫານຊາຍແດນ 122 ສະກັດຈັບໄດ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *