ໝົດເຮືອນມີພຽງເຂົ້າປັ້ນດຽວ ແມ່ຕ້ອງອົດເພື່ອ ໃຫ້ລູກ 2 ຄົນກິນ

ໝົດເຮືອນມີພຽງເຂົ້າປັ້ນດຽວ ແມ່ຕ້ອງອົດເພື່ອ ໃຫ້ລູກ 2 ຄົນກິນ.

ຕາມການບອກເລົ່າຈາກຜູ້ໃຊ້ ເຟຮບຸກ ໜຶ່ງໄດ້ໂພດເລື່ອງລາວຂອງຄອບຄົວ ຫົກນິ້ວ ອາໃສ່ຢູ່ ບ້ານ ດົງ ເມື່ອງ ເຊໂປນ ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ.

ຫຼັງການສອບຖາມບອກເລົ່າ ຄອບຄົວຂອງລາວອາໃສ່ຢູ່ ບ້ານ ດົງ ຢູ່ນຳກັນ 4 ຄົນມີ ພໍ່ແມ່ ແລະ ລູກ 2 ຄົນ.

ຕ້ອງອາໃສ່ຢູ່ເຮືອນຕູບນນ້ອຍໆ ຫາເຊົ້າກິນຄໍ່າ ອົດມື້ກິນມື້້ ຫາກິນເກັບພັກ ຫັກນໍ ກິນ ແລະ ແຖມຍັງບໍ່ມີເຂົ້າກິນ.

ໝົດເຮືອນມີພຽງເຂົ້າປັ້ນດຽວ ລາວຕ້ອງເສຍສະລະໃຫ້ລູກ 2 ຄົນກິນ ລາວຕ້ອງກິນ ນໍໄມ້ ກິນຕົ້ມບອນ ແທນເຂົ້າເພືອປະທັງຊິວິດ.

ນີ້ແລະຊິວິດຄິດວ່າເຮົາທຸກແລັວຍັງມີຄົນທຸກກວ່າເຮົາຫຼາຍເທືອ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *