ໂຄວິດບຸກ ຄ້າຍທະຫານ ກອງພັນໃຫຍ່ 11 ມື້ນີ້ຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ 11 ຄົນ.

່1. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 42 ກໍລະນີ (ພະນັກງານຄູ: 4) ່່

2. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 22 ກໍລະນີ ່(ຕະຫລາດສີໄຄ: 1, ຕະຫລາດຈັນສະຫວ່າງ: 1, ຕະຫລາດທົ່ງຂັນ,:1, ຕະຫລາດບຶງທາດຫລວງ 1, ຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ 1)

3. ພະນັກງານໂຮງແຮມ,ຮ້ານອາຫານ ມີ 3 ກໍລະນີ (ຮ້ານເອັມເຄ: 2)

4. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 28 ກໍລະນີ (ກອງພັນໃຫ່ຍ 497: 14, ກອງພັນໃຫ່ຍ 11: 1, ກົມ 279: 1, ຄາຍທະຫານ 416: 1, .ທະຫານນະຄອນຫລວງ: 1, ທະຫານເມືອງໄຊເສດຖາ: 1)

5. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 19 ກໍລະນີ (ກອງບັນຊາການເຄື່ອນທີ:8,ກອງຮ້ອຍສາມ: 2, ກົມໃຫ່ຍຕໍາຫລວດ:1, ກົມປ້ອງກັນສູນກາງ: 1)

6. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 21 ກໍລະນີ (ການຕະຫລາດທາດຫຼວງພຣາຊາ: ບໍລິສັດລາວເລີນ: 4, ບໍລິສັດເອຊີຊີ: 1, ບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວ: 1, ບໍລິສັດເບສແທລະຄອມ: 1, ທະນະຄານການຄ້າ: 1)

7. ໂຮງງານ ມີ 14 ກໍລະນີ (ໂຮງງານມາດສະກ໋ອດລາວ: 3, ໂຮງງານ ອານປີລາວ: 1, ໂຮງງານໄດອິຈິ: 1, ໂຮງງານເຫລັກ: 1, ໂຮງງານ TFV: 2, ໂຮງງານເບຍ 2)

8. ຂະແຫນງສາທາ ມີ 3 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍ 5 ເມສາ: 1, ໂຮງຫມໍແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃຫມ່: 1)

9. ພະສົງ ມີ 1 ກໍລະນີ (ປະຈາຢູ່ວັດໂພນຕ້ອງສະຫວາດ)

10. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດ ວຽກ ມີ 44 ກໍລະນີ.

11. ກໍາມະກອນ ມີ 21 ກໍລະນີ.

12. ຊາວນາ-ຊາວສວນ ມີ 9 ກໍລະນີ.

13. ຫວ່າງງານ ມີ 64 ກໍລະນີ (ຜູ້ເຖົ້າ: 12, ແມ່ ເຮືອນ 4)

14. ເດັກ ມີ 4 ກໍລະນີ.

15. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 74 ກໍລະນີ.

16. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 44 ກໍລະນີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *