ຢາດີຊ່ວຍບອກຕໍ່…!!!ປົວຝີລຳໄສ້ (ໄສ້ຕີ່ງ) ແລະ ດີຖອກທ້ອງ ໃຊ້ແລ້ວເຫັນຜົນແນ່ນອນ

ສັບພະຄຸນທີ1: ຜັກຫນອກເອົາທັງຫມົດ, ໃບໃຫຍ່ແມ່ນເຄືອເຂົ້າກ່ຳມັກເກີດຕາມປ່າທົ່ວໄປເອົາເຄືອ, ໃບນອ້ຍຫຍາ້ແຫ້ວຫມູເອົາຫົວ, ກົກຊອ່ງຟ້າເອົາແຕ່ຮາກ.

ທັງຫມົດນີ້ເອົາຢາ່ງລະຫນອ້ຍລວມກັນໃຫ້ໄດ້ຫນື່ງກຳມື ໃສ່ນຳ້ຕົ້ມຫນື່ງລີດຕົ້ມຟົດ15ນາທີ ແລ້ວຕອງໃສ່ຈອກປະໃວ້ໃຫ້ອຸ່ນໆແລ້ວຈື່ງເອົານຳ້ເຜີ້ງເດືອນຫາ້ໃສ່ເຄິ່ງບ່ວງຕັກແກງແລ້ວຄົນໃຫ້ເຂົາກັນຈື່ງກີນ.​ ມັນເປັນຢາປົວຝີລຳໃສ້ ຫລື ໄສ້ຕີ່ງ ເຮັດໃຫ້ຝີໃນລຳໃສ້ແຮ່ວແລະກໍ່ລົ່ນອອກ.​

ມີອາຈານໃຫຍ່ນຳໄປປົວທົດລອງແລ້ວດີແທ້ໆພຽງ3-7ມື້ ກໍ່ດີ (ຫມໍຫລວງເອີ້ນວ່າໃສ່ຕິ່ງ) ອາຈານລົງມາບອກເພື່ອຮຽນຮູ້ໄວ້ຢາ້ນສູດຢານີ້ສູນຫາຍໄປຈາກຄົນລຸ້ນຫລັງແລະລົງເພື່ອຊວ່ຍຄົນບໍ່ມີເງີນໄດ້ນຳໃຊ້ຂໍໃຫ້ໄດ້ບຸນນຳກັນເດີສາທຸໆໆໆ

2. ກົກຢາງບົງແນວເອົາເປືອກມາເຮັດທູບໃຕ້ບູຊາພຣະ. ແຕ່ມັນເປັນຢາດີໂລກຖອກທອ້ງ. ທອ້ງຂີ້ຮາກ. ໃຫ້ຖາກເອົາເປືອກຂອງລຳຕົ້ນໃຫ້ໄດ້ສອງຂີດແລ້ວນຳມາແຊ່ໃສ່ນຳ້ຮ້ອນດື່ມ.​ແຊ່ປະໄວ້30ນາທີຫລືຊົ່ວໂມງຫນື່ງແລ້ວຕອງໃຫ້ກີນພຽງສອງຈອກກໍ່ຫາຍທັນທີແລ (ມີຜູ້ໃຊ້ດີມາແລ້ວ)

ລົງບອກເພື່ອບຸນເພື່ອຊວ່ຍລູກຫລານໃຫ້ຮູ້ຈັກທາງເອົາຕົວລອດແລະຊວ່ຍແພດຫລວງທີ່ບໍ່ມີເວລາໄດ້ພັກເຊົາທັງເວັນທັງຄືນບໍ່ໄດ້ນອນທີ່ໄດ້ເວົ້ານຳຄົນເຈັບ ແລະ ຂໍບຸນກຸສົນ.

ສວ່ນນີ້ຈົ່ງຄຸ້ມຄອງປອ້ງກັນໄພອັນຕະລາຍທັງຫລາຍທັງປວງຫນີໄກແສນໄກເດີມີແຕ່ຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນຫມົດທຸກຄົນທີ່ໄດ້ແຊໃນຄັ້ງນີ້ດວ້ຍເທີ້ນສາທຸສາທຸສາທຸ…

ຫມາຍເຫດ: ບັນດາຢາພື້ນເມືອງທີ່ແອດລົງໄປນັນ ຖ້າທ່ານໃດບໍ່ເຂົ້າໃຈແຕ່ຢາກໃຊ້ ແມ່ນທາງເຮົາມີທີ່ປືກສາໃຫ້.​ ຖ້າຕ້ອງການຄຳປືກສາແມ່ນທ່ານສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາທາງເພຈ ຄຼີກອ່ານເລີຍ.​ ເຮົາຈະບອກທີ່ປືກສາໃຫ້ (ຫ້າມໃຊ້ກ່ອນບໍ່ເຂົ້າໃຈດີ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *