ງາມບໍ່! ໂຮງຫມໍມະໂຫສົດຫຼັງໃໝ່ ​ ​ມີບ່ອນສໍາລັບຍົນລົງ​ເທີງຫລັງຄາຕຶກ

ຈະເປັນໂຮງໝໍລັດທີ່ໃຫຍ່ສຸດໃນປະເທດ, ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ ແລະປະຢັດພະລັງງານນໍາອີກ,

ງາມບໍ່! ໂຮງຫມໍມະໂຫສົດຫຼັງໃໝ່ ​ ​ມີມີບ່ອນສໍາລັບຍົນລົງເທີງຫລັງຄາຕຶກ.

ທັງຈະເປັນບ່ອນສຶກສາຮຽນຮູ້ຂອງແພດໝໍລາວ.

ງາມບໍ່!ໂຮງຫມໍມະໂຫສົດຫຼັງໃໝ່ ​ ​ມີບ່ອນສໍາລັບຍົນລົງ​ເທີງຫລັງຄາຕຶກ,​ ຈະເປັນໂຮງໝໍລັດທີ່ໃຫຍ່ສຸດໃນປະເທດ, ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ ແລະປະຢັດພະລັງງານນໍາອີກ, ທັງຈະເປັນບ່ອນສຶກສາຮຽນຮູ້ຂອງແພດໝໍລາວ.

ພາບຈາກ: Nana

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *