ແຂວງຫົວພັນ (HP)- 2 ຄົນ (ຊຸມຊົນ) ເມືອງຊໍາໃຕ້

ແຂວງຫົວພັນ (HP)- 2 ຄົນ (ຊຸມຊົນ) ເມືອງຊໍາໃຕ້ ມີ 02 ຄົນ ຈາກ 02 ບ້ານ, :

• ບ້ານຕີນພູ (ນັກສຶກສາ) ແລະ ບ້ານເມືອງຂັນ (ນັກສຶກສາ) ມີບ້ານລະ 1 ຄົນ

• ປະຫວັດການເດີນທາງ: ວັນທີ 01 ພະຈິກ 2021: ທັງສອງຄົນ ໄດ້ເດີນທາງດ້ວຍລົດຕູ້ ແຕ່ວຽງຈັນ ຫາແຂວງຫົວພັນ ມີຜູ່ໂດຍສານທັງຫມົດ 15 ຄົນ (ໃນນັ້ນ ມີຄົນແຂວງຊຽງ ຂວາງ ມີ 02 ຄົນ)

• ມາຮອດຈຸດນ້ໍາເນີນ ຍັງ 13 ຄົນ ແລະ ໄດ້ຈ້າງລົດມາຮອດສະໂມສອນແຂວງຫົວພັນ ຮອດຕອນແລງວັນທີ 2 ພະຈິກ 2001 ແລະ ໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນ ໄດ້ຈ້າງລົດ ໄປ ເມືອງຊໍາໃຕ້ ມີຜູ້ໂດຍສານທັງຫນົດ 03 ຄົນ (02 ຄົນ ຢູ່ເມືອງຊໍາໃຕ້ ແລະ 01 ຄົນ ໄປ ເມືອງກ້ວນ); ເມືອງຊໍາເຫນຶອ 03 ຄົນ ແລະ ເມືອງຫົວເມືອງ ມີ 07 ຄົນ

• ວັນທີ 11 ພະຈິກ 2021: ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດຊອກຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ດ້ວຍ GeneXpert ແມ່ນຜົນກວດພົບເຊືອມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິດບັດ:

ໄດ້ມີ ປະຊຸມດ່ວນ ເພື່ອວາງແຜນມາດຕະການໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້.

ແບ່ງ່ອອກ ເປັນສອງທີມ ເພື່ອຕິດຕາມກຸ່ມສໍາຜັດໃກ້ຊິດ ພ້ອມທັງເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ເອົາຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອ ເຂົານອນໂຮງຫມໍ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *