ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ,

ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ,

ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ໃນໄລຍະວັນທີ 1 ຫາ 15 ກັນຍາ 2021

.

.

.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *