ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 69 ກໍລະນີ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ການຕິດເຊື້ອປະຈຳວັນທີ 11/11/2021 ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ . ຕາມສະຖານທີ່ : ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ. 504 ກໍລະນີ, ໃນນັ້ນ ບໍລິສັດຮຸ່ງ ອາລຸນ: 2 ຄົນ. ເຊີ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້່:

1. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 69 ກໍລະນີ

2. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 46 ກໍລະນີ (ກອງພັນໃຫຍ່ 661: 14, ຄ້າຍໂພນເຄິ່ງ: 11) |

3. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 34 ກໍລະນີ 4. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 24 ກໍລະນີ

5. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 17 ກໍລະນີ (ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກ: 2, ບໍລິສັດຮຸ່ງ ອາລຸນ: 2, ບໍລິສັດໂຊກໄຊ: 1, ບໍລິສັດທາງລົດໄຟ: 1, ບໍລິສັດສະກາຍໂທລະຄົມ: 1)

6. ໂຮງງານ ມີ 13 ກໍລະນີ (ໂຮງງານມາດສະກ໋ອດລາວ 7, Alpilao: 4)

7. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 9 ກໍລະນີ

8. ຂະແຫນງສາທາ ມີ 1 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍ 103)

9. ກໍາມະກອນ ມີ 24 ກໍລະນີ

10. ຊາວນາ-ຊາວສວນ ມີ 5 ກໍລະນີ _11. ຫວ່າງງານ ມີ 153 ກໍລະນີ (ຜູ້ເຖົ້າ: 12)

12. ເດັກ ມີ 29 ກໍລະນີ

13. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 23 ກໍລະນີ

14. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 57 ກໍລະນີ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *