ຖືເປັນຂ່າວດີ…!!!ແມ່ຍິງຖືພາໄດ້ 3 ເດືອນ ຫຼື ແມ່ຍິງທີ່ເກີດລູກໃໝ່ ທີ່ກໍາລັງໃຫ້ນົມລູກ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ນົມລູກ ແມ່ນສາມາດສັກວັກຊີນໄດ້ແລ້ວ.

ຕາມການລາຍງານຈາກສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແມ່ຍິງຖືພາໄດ້ 3 ເດືອນ (12 ອາທິດ) ຫຼື ແມ່ຍິງທີ່ເກີດລູກໃໝ່ ທີ່ກໍາລັງໃຫ້ນົມລູກ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ນົມລູກແມ່ນສາມາດສັກວັກຊີນໄດ້ແລ້ວ

ເພາະວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຈັບເປັນຮຸນແຮງຈາກພະຍາດໂຄວິດດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ແມ່ຍິງຖືພາທີ່ມີອັດຕາການເຈັບເປັນຮຸນແຮງສູງກວ່າແມ່ຍິງທົ່ວໄປ

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *