ເສຍໃຈດ້ວຍ.! ຊາຍໜຸ່ມກຳລັງເຕີບໂຕອຳລາໝູ່ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ

ຊາຍໜຸ່ມກຳລັງເຕີບໂຕອຳລາໝູ່ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ

ເປັນອີກເຫດການທີ່ສະເທືອນຫົວໃຈ ຊາຍໜຸ່ມກຳລັງເຕີບໂຕກຳລັງເປັນກຳລັງຂອງຊາດ.

ແຕ່ມາຈາກໄປຍ້ອນໂຄວິດ ແລະ ກ່ອນຈະຈາກໄປຕົນໄດ້ຕິດຕໍ່ຂອບລ່າໝູ່ ຂໍໃຫ້ໄປຢູ່ພົບພູມທີ່ດີເດີ່ ກົດອ່ານ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *