News

ແຊຣບອກຕໍ່ໆກັນ 10 ຕົ້ນໄມນີ້ ຫ້າມປູກໃນບໍລິເວນເຮືອນເດັດຂາດ ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີໂຊກລາບ

ເຖິງວ່າການປູກຕົ້ນໄມ້ໄວ້ອ້ອມແຄມເດີນຫນ້າບ້ານ ຫລືບໍລິເວນອ້ອມເຮືອນ ສາມາດເປັນຮົ່ມໃຫ້ເຮົາພັກເຊົາ ແລະບາງຊະນິດກໍສາມາດໃຫ້ຫມາກຜົນທີ່ເຮົາເອົາມາຮັບປະທານໄດ້ນຳອີກ ແຕ່ກໍມີຕົ້ນໄມ້ຫລາຍຊະນິດທີ່ຄົນບູຮານກ່າວວ່າ ບໍ່ຄວນນຳມາປູກ ຍ້ອນເຊື່ອວ່າເປັນຕົ້ນໄມ້ບໍ່ມົງຄຸນ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອາໄສຢູ່ຫັນ ມີຊີວິດຕົກຕໍ່າ ຊີວິດມີແຕ່ປັນຫາ ສະນັ້ນ ວັນນີ້ພວກເຮົາຂໍນຳເອົາຕົວຢ່າງຕົ້ນໄມ້ທີ່ບໍ່ສົມຄວນນຳມາປູກ ມາໃຫ້ຫມູ່ເພື່ອນໄດ້ຮັບຮູ້ໄປນຳກັນເລີຍ.

1 ຕົ້ນຊະບາ(ພາສາໄທ) ໃນສະໄຫມບູຮານ ດອກຊະບາມັກຈະຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນເລື່ອງຮ້າຍໆ ເຊັ່ນ ນຳດອກຊະບາມາຮ້ອຍເປັນພວງ ແລ້ວນຳໄປຄ້ອງຄໍ ຍິງ_ຊາຍ ທີ່ເປັນຊູ້ ຫລືລັກໄປໄດ້ເສີຍກັນ ກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງການຫລິ້ນຊູ້ສາວ ລວມທັງນຳພວງມາໄລ ດອກຊະບາໄປຄ້ອງຄໍໃຫ້ນັກໂທດ ທີ່ກຳລັງຈະຖືກປະຫານອີກ.2 ຕົ້ນງິ້ວ ບໍ່ຄວນປູກ ໄວ້ໃນພາຍໃນບໍລິເວນອ້ອມເຮືອນ ເພາະເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງການຫລີ້ນຊູ້ສາວ.

3 ຕົ້ນໂພ ຕົ້ນໂພບໍ່ແມ່ນຕົ້ນໄມ້ອັບປະມົງຄຸນ ແຕ່ບໍ່ຄວນນຳມາປູກພາຍໃນເຂດເຮືອນ ເພາະເຊື່ອກັນວ່າຕົ້ນໂພ ເປັນຕົ້ນໄມ້ສັກສິດ ເຫມາະສຳຫລັບປູກຕາມວັດວາ ຫລືສະຖານທີ່ສັກສິດຫລາຍກ່ອນ.4 ຕົ້ນມະຣຸມ (ພາສາໄທ) ຊື່ຂອງຕົ້ນມະຣຸມ ຈະໄປສອດຄ້ອງກັບຄຳວ່າ ມະຣຸມມະຕຸ້ມ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງບໍ່ດີ ມາຣຸມມາສຸມໃສ່ເຮັດໃຫ້ຢູ່ ບໍ່ມີຄວາມສຸກ.5 ຕົ້ນລະກຳ(ພາສາໄທ) ຄົນບູຮານຖືວ່າ ຕົ້ນລະກຳນັ້ນບໍ່ເປັນມົງຄຸນ ຖ້າປູກໄວ້ໃນເດີນເຮືອນຈະນຳ ຄວາມເຈັບຊໍ້າມາໃຫ້ຢູ່ຕະຫລອດເວລາ.6 ຕົ້ນໂສກ(ພາສາໄທ) ຄົນບູຮານເຊື່ຶອວ່າ ຫມາຍເຖິງຄວາມໂສກເສົ້າ ອາໄລອາວອນ.

7 ຕົ້ນເຕົ່າຮ້າງ(ພາສາໄທ) ເຊື່ອກັນວ່າຖ້າສາມີພັນລະຍາຄູ່ໃດ ປູກຕົ້ນເຕົ່າຮ້າງເອົາໄວ້ໃນເຮືອນ ອາດມີເລື່ຶອງຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເລີກລາກັນໄປຕາມຊື່.8 ຕົ້ນຫລິວ ຄົນຈີນບໍ່ມັກປູກໃນເຮືອນ ຍ້ອນຖ້າໃບຫລິວລູ່ຍ້ອຍລົງມາ ເປັນສັນຍາ ລັກຄ້າຍຄືຄົຍໂສກເສົ້າ ເຂົາວ່າຖ້າເຮືອນໃດມີລູສາວ ເຮືອນນັ້ນຈະບໍ່ມີຄົນມາສູ່ຂໍ ແລະຕ້ອງເປັນສາວຂຶ້ນຄານຄ້າງບ້ານ.9 ຕົ້ນນາງແຢ້ມປ່າ ຕາມຄວາມເຊື່ອ ນາງແຢ້ມປ່າ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີພວກຜີປີສາດອາໄສຢູ່.

10 ຕົ້ນຊ້ອນກິ່ນ ມີຊື່ອີກວ່າ ຕົ້ນຊ້ອນເຊື່ອງຊູ້ ເປັນອັບປະມົງຄຸນ ຕາມຄວາມເຊື່ອ ຖ້ານຳມາປູກໃນເດີນບ້ານຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຄວາມຮັກຄວາມສຳພັນ ກັບຄົນໃນຄອບຄົວ ເກີດມີປັນຫາກັນຂຶ້ນ.ເລື່ອງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ເປັນພຽງຄວາມເຊື່ຶຶອຂອງຜູ້ຄົນ ມາແຕ່ໃນອະດີດຕະການເທົ່ານັ້ນ. ການປູກຕົ້ນໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມສະບາຍໃຈຂອງເຈົ້າຂອງເຮືອນ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button