ຮັບສະໝັກພະນັກງານຂາຍ

ປະກາດຮັບສະໝັກ: ຮັບສະໝັກພະນັກງານຂາຍ ເພດຍິງ ເກັ່ງຫລາຍຄົນ, ບຸລິມະສິດ 2500.000k-5000.000k/ເດືອນ,

ເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້: ຄວາມສູງ 153cm ຂຶ້ນໄປ, ລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ, ອາຍຸ 18-25 ປີ, ຮັກວຽກການຂາຍ, ເຮັດວຽກ ແລະ ດຳລົງຊີວິດ.

ແຂວງໄຊສົມບູນ ເບີໂທຕິດຕໍ່ 020-23368888, 030-9976543

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *