ຂ່າວດ່ວນ ພະນັກງານ​ສະຖານທູດ​ໄທ​ ຕິດເຊື້ອ​ໂຄວິດ​ 2 ຄົນ​

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ : ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ.314 ກໍລະນີ​ ຢູ່​ນະຄອນ​ຫຼວງວຽງຈັນ​ ປະຈຳວັນທີ່​ 08​ ພະຈິກ 2021

1. ໂຮງງານ ມີ 35 ກໍລະນີ (ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາໂນນ ທອງ: 31,ໂຮງງານມາດສະກ໋ອດລາວ: 1, ໂຮງງານຊານ ຕິດ: 1, ໂຮງງານເດັuວ: 1, ໂຮງງານເອກະພົນການພິມ: 1 )

2. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 25 ກໍລະນີ (ບໍລິສັດ RMA: 4, ທະນາຄານJDB: 2, ບໍລິສັດລາວໂຕໂຢຕ້າ: 2).

3. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 17 ກໍລະນີ (ກອງຜະລິດ: 2) 4. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 16 ກໍລະນີ 5. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 16 ກໍລະນີ

6. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 14 ກໍລະນີ 7. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 2 ກໍລະນີ

8. ພະນັກງານລັດ ມີ 2 ກໍລະນີ 9. ພະນັກງານສະຖານທູດໄທ ມີ 2 ກໍລະນີ 10. ຂະແຫນງສາທາ ມີ 1 ກໍລະນີ 11. ຄລີນິກປົວສັດ ມີ 1 ກໍລະນີ

12. ພະນັກງານອະນໄມ ມີ 4 ກໍລະນີ (ຫ້າງ Parkson: 2, ກະຊວງການເງິນ: 2) 13. ກໍາມະກອນ ມີ 29 ກໍລະນີ (ກໍ່ສ້າງ ມສ ນາຊາຍ: 22)

14. ນັກໂທດ ມີ 3 ກໍລະນີ 15. ຫວ່າງງານ ມີ 80 ກໍລະນີ (ຜູ່ເຖົ້າ: 1). 16. ເດັກ ມີ 10 ກໍລະນີ 17. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 74 ກໍລະນີ 18. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 52 ກໍລະນີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *