ປະກາດຫາຜູ້ຕິດເຊື້ອ 3 ກໍລະນີທີຍັງຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້ ຖ້າພົບເຫັນໃຫ້ແຈ້ງເຈົ້າຫນ້າທີ ເບີສາຍດ່ວນ 081 166

ປະກາດຫາຜູ້ຕິດເຊື້ອ 3 ກໍລະນີທີຍັງຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້ ຖ້າພົບເຫັນໃຫ້ແຈ້ງເຈົ້າຫນ້າທີ ເບີສາຍດ່ວນ 081 166

1. ທ້າວບຸນເກີດ ອາຍຸ 15 ປີ ບ້ານດອນໄຊ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

2.ນາງເຊຍ ອາຍຸ 13 ຮຮ ບ້ານດອນໄຊ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

3.ນາງສຸລິນພອນ ອາຍຸ 9 ປີ ບ້ານໜອງແມງດາ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *